Sportvisie Noord-Limburg

Sportregio Noord-Limburg is een samenwerking tussen zeven gemeenten, die het doel hebben om samen koploper te worden als groenste en gezondste regio. Daarvoor is een regiovisie ontwikkeld; samen met partners uit onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, bedrijfsleven en sport. We zien sport als middel om de kwaliteit van leven en wonen in de regio te verbeteren. Sport en bewegen is van en voor ons allemaal.

Onze kernwaarden

Om groenste en gezondste regio te worden werken we samen. Samen komen we verder. Als we ook ondernemend durven zijn door bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingen aan te gaan en te komen tot creatieve en vooral innovatieve en duurzame oplossingen. Bekijk hier de hele regiovisie van de sportregio Noord-Limburg.

Onze ambities

Met groen en gezond binden wij mensen
Noord-Limburg is een mooie, rustige en groene omgeving. Dit biedt een unieke aantrekkingskracht om jonge generaties te boeien en te binden. Hier kan men de drukte van het werk ontvluchten en echt tot rust komen. We stimuleren gezonde kinderen, inwoners en werknemers, maar ook gezonde kantines, scholen en verenigingen.

Wij leren bewegen
Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt ook voor goed en gezond bewegen. Samen met kinderopvang, onderwijspartners, bedrijfsleven en kennisinstituten stimuleren we bewegen tijdens school en in vrije tijd. Drie uur bewegen op en rondom school is in Noord-Limburg vanzelfsprekend. De regionale aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) wordt ingezet om bewustwording over gezonde voeding bij jongeren en hun ouders te creëren.

Bij ons beweegt iedereen
We zetten in op positieve gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Bewegen zien we daarin als basisvoorwaarde. Bewegen is namelijk niet alleen gezond, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan sociale participatie en zelfredzaamheid. Er is volop aandacht voor vitaliteit en gezondheid van kwetsbare burgers, zoals Iedereen Kan Sporten (IKS).

Sport versterkt onze economie
Sport en bewegen zorgt voor vitale werknemers en een laag ziekteverzuim. Daarnaast geeft sport een economische impuls in de vorm van werkgelegenheid en evenementen, levert bestedingen op en kan zelfs geëxporteerd worden.

Beleef beweging bij ons
De regio beschikt over een natuurlijke kracht in de vorm van een bijzonder mooi landschap. Onze ruimte en natuur nodigt uit voor mensen om de rust te zoeken, te ontspannen of juist meer het avontuur op te zoeken. Er ontstaan steeds meer cross-overs tussen toerisme, recreatie, cultuur, sport en bewegen, waarbij beleving centraal staat.

Wij zijn spelbepalers
Zonder spelbepalers geen resultaat. De wedstrijd die wij in de regio spelen heeft deze spelbepalers nodig. Spelbepalers onder sportverenigingen. Vitale verenigingen die buiten de lijnen kijken, denken en werken en anderen kunnen inspireren. De verenigingen vormen een belangrijke community van groot belang voor het voortbestaan van de verenigingen zelf. De verenigingen worden daarbij ondersteund door Clubtotaal.

Onze ruimte nodigt uit
Sport en bewegen vragen om een uitnodigende ruimte. Dichtbij huis, school en werkomgeving. Ruimte om te sporten én te recreëren. We werken vooral aan toekomstbestendige en duurzame sportomgevingen, die een totaalbeleving bieden.